Improvement Shark

Zarządzanie przebiegiem procesów

Improvement Shark to system wspierający efektywny przebieg procesów i ich ciągłe doskonalenie, zgodnie z ideą Kaizen. Dedykowany jest szczególnie procesom Jakości, jednak jego elastyczna struktura pozwala na zaadoptowanie go do potrzeb procesów przebiegających w innych obszarach.

 

Przy wdrożeniu systemu w zarządzaniu procesami Jakości, poszczególne moduły wspomagają procesy takie jak:

 • reklamacje do dostawców
 • reklamacje od klientów
 • reklamacje wewnętrzne
 • audyty

 

Wdrożenie systemu rozpoczyna się od określenia mapy przebiegu procesu i wyznaczenia etapów cyklu życia procesu (kamieni milowych). Następnie definiowane są pola wymagane do opisu procesu, które umieszczone zostaną w systemie. Zdefiniowane zostają role użytkowników w procesie i uprawnienia z nich wynikające.

 

Kluczowe możliwości systemu zapewniają wsparcie i doskonalenie procesu:

 • wielopłaszczyznowa kategoryzacja danego przebiegu procesu (podział według Kodów Niezgodności, Obszaru, 5M, Root Cause, itd.)
 • powołanie zespołu w ramach każdego przebiegu procesu i określenie Lidera Zespołu
 • definiowanie działań (takich jak działania Zaporowe, Korygujące, Zapobiegawcze) w ramach danego przebiegu procesu i ich koordynacja przez Lidera
 • ekrany startowe użytkowników ukazujące w formie tabel i wykresów zadania, wynikające z roli użytkownika w procesie lub działaniu
 • mechanizm powiadomień mailowych zależnych od statusu etapu procesu lub działania, z szeroką możliwością definiowania zachowania powiadomień z poziomu aplikacji przez administratorów Systemu
 • śledzenie przebiegu działań zgodnie z modelem PDCA (Plan-Do-Check-Act)
 • definiowanie przyczyn problemu metodą 5WHY
 • prezentowanie niezgodności w formie Raportu 8D lub Raportu Kaizen

 

 

Z punktu widzenia technologii system charakteryzuje wielowarstwowa struktura:

 • dane systemu zgromadzone są w bazie Microsoft SQL Server
 • za logikę biznesową systemu odpowiedzialny jest Serwer Aplikacji, zbudowany w oparciu o platformę .NET i hostowany przez serwer IIS
 • aplikacja użytkowników zbudowana jest w oparciu o platformę .NET w technologii WPF