Rozwiązania

W Twoim systemie ERP brak modułu obsługującego istniejący w firmie proces, lub nie jest on w wystarczającym stopniu wspierany? Brak raportów, ukazujących kluczowe dla Twojej firmy wskaźniki, lub ich przygotowanie jest zbyt czasochłonne? Wprowadzanie danych do systemu angażuje zbyt wiele zasobów? Różne systemy działające w Twojej firmie nie są zintegrowane w wystarczającym stopniu?

Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom wobec technologii IT. W ramach naszych usług tworzymy rozwiązania w zakresie:

 • budowy aplikacji zintegrowanych z istniejącym systemem ERP, dla obszarów niewspieranych w wystarczającym stopniu przez wdrożone moduły systemu
 • raportowania (danych z systemu ERP, innych danych z baz SQL)
 • wizualizacji danych w formie prezentacji
 • integracji danych z różnych systemów, wymiany danych pomiędzy systemami
 • optymalizacji i zwiększeniu wydajności baz danych (w szczególności baz MS SQL Server, PostgreSQL)

Dla naszych Klientów tworzyliśmy rozwiązania współpracujące z różnymi systemami ERP, m. in.:

 • Movex (M3)
 • SAP
 • Asseco WAPRO
 • Sage Classic Line (KHK)
 • JDE

Technologia - dbamy o Twoje koszty

Z punktu widzenia kosztów projektu, kluczowym elementem jest wybór technologii realizacji. Z racji na nasze doświadczenie w tworzeniu rozwiązań z wykorzystaniem różnorodnych technologii, najczęściej na podstawie wstępnego zarysu problemu jesteśmy w stanie określić, czy w danym przypadku konieczna jest rozbudowana aplikacja, webowa bądź desktopowa, o wielowarstwowej architekturze (w tworzeniu których preferujemy wykorzystanie technologii .NET i baz danych MS SQL), czy też wystarczające będzie prostsze rozwiązanie, oparte o możliwości programów Excel lub Access (które w obszarze danych wykorzystywać mogą również systemy baz danych takie jak MS SQL, PostgreSQL, MySQL).

Etapy realizacji projektów

Do każdego problemu staramy się podejść w sposób kompleksowy i dostosowany do potrzeb naszych Klientów, na wszystkich etapach pracy nad projektem:

 1. analiza wymagań
 2. wybór odpowiedniej technologii realizacji projektu
 3. opracowanie specyfikacji funkcjonalnej
 4. budowa rozwiązania (aplikacji, raportów, prezentacji)
 5. wdrożenie rozwiązania
 6. szkolenia użytkowników
 7. obsługa powdrożeniowa

Zapraszamy do kontaktu i przedstawienia zarysu zagadnienia.

Przykładowe realizacje

Na przestrzeni wielu lat działalności, dla naszych Klientów z różnych branż mieliśmy i wciąż mamy przyjemność tworzyć rozwiązania zwiększające efektywność różnych procesów i obszarów działania. Przykładowe projekty, które zrealizowaliśmy:

 • aplikacja wspierająca efektywny przebieg procesów zgodnie z ideą Kaizen (Improvement Shark)
 • aplikacje wspomagające planowanie produkcji, w obszarach niewspieranych w wystarczającym stopniu przez system ERP
 • automatyzująca przepływu danych zamówień pomiędzy systemami ERP różnych firm
 • aplikacja wpierająca proces implementacji nowych produktów (NPI, New Product Introduction)
 • aplikacja wspierania procesów decyzyjnych w budżetowaniu
 • aplikacja obsługująca system sugestii pracowniczych
 • rozszerzenie systemu ERP zwiększające efektywność przeprowadzania remanentu
 • aplikacja oceny umiejętności i kompetencji pracowników
 • raporty śledzące stan realizacji zleceń klientów
 • raporty wydajności gniazd produkcyjnych (porównywanie zdolności produkcyjnych gniazd do ich rzeczywistych obciążeń)
 • aplikacja wspierająca procesy kontroli wejściowej artykułów ze szczególnym uwzględnieniem FAI (First Article Inspection, kontrola pierwszej sztuki)
 • aplikacja zgłaszania i obsługi problemów występujących w procesie sprzedaży
 • raporty wyliczające rzeczywistą marżę na artykułach z podziałem na Sprzedawców
 • aplikacje generujące Polecenia Księgowania do systemu ERP na podstawie danych wyliczanych poza systemem
 • aplikacja księgowania różnic kursowych
 • raporty analizy zdarzeń wypadkowych (BHP)
 • arkusze planowania i realizacji urlopów
 • arkusze planowania i realizacji szkoleń
 • aplikacja wspomagająca generowanie Raportów 8D dla rejestrowanych niezgodności
 • raporty monitorujące poziom jakości dostawców, na podstawie wskaźników takich jak DPM (Defective Parts Per Million)
 • terminarz (planner) audytów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z raportami ich realizacji i wyników
 • aplikacja wspierająca proces składania wniosków modyfikacji wyrobu (DMP, Design Modification Proposal)
 • aplikacja rejestracji roboczogodzin
 • aplikacja realizacji projektów z diagramem Gantta
 • raporty łączące pozycje dokumentów sprzedaży z pozycjami dokumentów zakupów, z uwzględnieniem ciągu przesunięć międzymagazynowych
 • aplikacja wspierająca system ERP w zakresie rejestracji atestów
 • aplikacja generująca raporty zapotrzebowań materiałowych na podstawie rejestrowanych w niej realizowanych projektów
 • aplikacja generująca formularze kontroli jakości
 • aplikacja wspierająca zarządzanie przychodami i kosztami rezerwacji apartamentów
 • arkusze prognozowania przychodów i kosztów pod kątem budżetowania
 • prezentacja ukazująca produktywność wydziału produkcyjnego
 • prezentacja ukazująca wybrane wskaźniki jakości z podziałem na gniazda produkcyjne
 • arkusze systemów bonusowych